پوشه کار درس نقشه کشی فنی-پایه دهم


با استقرار دروس پودمانی در نظام جدید فنی و حرفه ای داشتن پوشه کار و ثبت سوابق دانش آموزان در هر درس برای هنرآموزان الزامی می باشد.این فایل در محیط اکسل طراحی شده و هنرآموزان محترمی که این درس را دارند میتوانند لیست کلاس خود را در آن وارد کنند و مطابق با کتاب کلیه مراحل ارزشیابی و شایستگی های فنی را در آن ثبت نمایند ...

filesell
برچسب ها: پوشه کار درس نقشه کشی فنی-پایه دهم ,
[ بازدید : 11 ]
[ شنبه 30 دی 1396 ] [ 2:31 ] [ cad ]