3بعدی اسکچاپی


1پروژه مجتمع آموزشی شامل 3بعدی اسکچاپی و پلانها ونماهای اتوکدی شماره 4
2پروژه مجتمع ورزشی شامل 3بعدی اسکچاپی و پلان های اتوکدی
3پروژه مجتمع مسکونی شامل 3بعدی اسکچاپی و پلانها ونماهای اتوکدی شماره 4
4پروژه مجتمع آموزشی شامل 3بعدی اسکچاپی و پلانها ونماهای اتوکدی
5پروژه مجتمع مسکونی شامل 3بعدی اسکچاپی و پلان ها و نماهای اتوکدی
6پروژه مجتمع مسکونی شامل 3بعدی اسکچاپی و پلان ها و نماهای اتوکدی شماره 3
7پروژه مجتمع آموزشی شامل 3بعدی اسکچاپی و پلان اتوکدی
8پروژه کافی شاپ شامل 3بعدی اسکچاپی و پلان های اتوکدی
9پروژه مجتمع اقامتی هتل شامل 3بعدی اسکچاپی و پلان های اتوکدی شماره 2
10پروژه مجتمع مسکونی شامل 3بعدی اسکچاپی و نقشه اتوکدی
11پروژه مجتمع مسکونی ویلایی شامل 3بعدی اسکچاپی و نقشه های اتوکدی
12پروژه مجتمع آموزشی شامل 3بعدی اسکچاپی و پلان های اتوکدی
13پروژه مجتمع مسکونی ویلایی شامل 3بعدی اسکچاپی و نقشه های اتوکدی
14پروژه مجتمع مسکونی شامل 3بعدی اسکچاپی و نقشه های اتوکدی
15پروژه مجتمع مسکونی شامل 3بعدی اسکچاپی و پلان ها و نماهای اتوکدی
16پروژه مجتمع آموزشی شامل 3بعدی اسکچاپی و پلان های اتوکدی
17پروژه مجتمع اقامتی هتل شامل 3بعدی اسکچاپی و پلان های اتوکدی
18پروژه مجتمع آموزشی شامل 3بعدی اسکچاپی و پلان یک خطه اتوکدی
19پروژه مجتمع مسکونی شامل 3بعدی اسکچاپی و پلان ها و نماهای اتوکدی
20مجموعه عظیم آبجکت های 3بعدی مدل اسکتچ آپ بوفه ، کمد و اکسسوارهای پذیرایی شامل 338 پروژه با فایل اسکتچ آپ
21سلول 3بعدی واجزای آن
22پروژه کامل ویلا (پلان,نما,برش,پرسپکتیو,3بعدی.کد و عکس) .... B10 ...... کلیپ و عکس ها را مشاهده کنید.
23پروژه کامل ویلا (پلان,نما,برش,پرسپکتیو,3بعدی.کد و عکس) .... B9 ...... کلیپ و عکس ها را مشاهده کنید.
24پروژه کامل ویلا (پلان,نما,برش,پرسپکتیو,3بعدی.کد و عکس) .... B8 ...... کلیپ و عکس ها را مشاهده کنید.
25فایل 3بعدی حرم امیرالمومنین نجف
26فرم 3بعدی آماده درمانی (کلینیک )شماره 5 مدلسازی با 3DMAX
27فرم 3بعدی آماده فرودگاه شماره 5 مدلسازی با 3DMAX
28فرم 3بعدی آماده ترمینال شماره 3 مدلسازی با 3DMAX
29فرم 3بعدی آماده هتل شماره 5 مدلسازی با 3Dmax
30فرم 3بعدی آماده هتل شماره 4 مدلسازی با 3Dmax
31فرم 3بعدی آماده هتل شماره 3 مدلسازی با 3Dmax
32فرم 3بعدی آماده هتل شماره 2 مدلسازی با 3Dmax
33فرم 3بعدی آماده هتل شماره 1 مدلسازی با 3Dmax
34مجموعه فرمهای 3بعدی آماده بناهای مذهبی شماره 1تا9 مدلسازی با SketchUp
35فرم 3بعدی آماده بنای مذهبی شماره 9 مدلسازی با SketchUp
36فرم 3بعدی آماده بنای مذهبی شماره 8 مدلسازی با SketchUp
37فرم 3بعدی آماده بنای مذهبی شماره7 مدلسازی با SketchUp
38فرم 3بعدی آماده بنای مذهبی شماره 6 مدلسازی با SketchUp
39فرم 3بعدی آماده بنای مذهبی شماره 5 مدلسازی با SketchUp
40فرم 3بعدی آماده بنای مذهبی شماره 4 مدلسازی با SketchUp
41فرم 3بعدی آماده بنای مذهبی شماره 3 مدلسازی با SketchUp
42فرم 3بعدی آماده بنای مذهبی شماره 2 مدلسازی با SketchUp
43فرم 3بعدی آماده بنای مذهبی شماره 1 مدلسازی با SketchUp
44دانلود آبجکت 3ِD پنج مدل نیمکت برای طراحی باغ و پارک با فرمت OBJ همراه با متریال و تکستچر مناسب برای همه نرم افزار های 3بعدی
45پروژه فرهنگی (سایت,نما,برش,پرسپکتیو,3بعدی.کد و عکس) .... A4 ..... بدون پلان.... کلیپ و عکس ها را مشاهده کنید.
46پروژه فرهنگی (سایت,نما,برش,پرسپکتیو,3بعدی.کد و عکس) .... A3 ..... بدون پلان.... کلیپ و عکس ها را مشاهده کنید.
47پروژه کامل ویلا ....پلان بدون مبلمان,نما,برش,پرسپکتیو,3بعدی.کد و عکس .... B7 ...... کلیپ و عکس ها را مشاهده کنید.
48پروژه کامل ویلا ....پلان,نما,برش,پرسپکتیو,3بعدی.کد و عکس .... B6 ...... کلیپ و عکس ها را مشاهده کنید.
49آبجکت 3بعدی 5 کاراکتر مختلف هر کدام در 3حالت مختلف
50پروژه کامل موبایل فروشی (پلان,نما,برش,پرسپکتیو,3بعدی.کد و عکس) .... A1 ...... کلیپ و عکس ها را مشاهده کنید.
51پروژه کامل مرمت (2 شیت فوتوشاپی لایه باز . 3بعدی اسکچاپ . اتوکد و عکس . پاور) .... پروژه 1 ...... کلیپ و عکس ها را مشاهده کنید.
52پروژه کامل مدرسه (سایت,نما,برش,پرسپکتیو,3بعدی.کد و عکس) .... A3 ...... کلیپ و عکس ها را مشاهده کنید.
53پروژه کامل برج (سایت,نما,برش,پرسپکتیو,3بعدی.کد و عکس) .... A1 ...... کلیپ و عکس ها را مشاهده کنید.
54پروژه کامل مدرسه (سایت,نما,برش,پرسپکتیو,3بعدی.کد و عکس) .... A2 ...... کلیپ و عکس ها را مشاهده کنید.
55پروژه کامل مدرسه (سایت,نما,برش,پرسپکتیو,3بعدی.کد و عکس) .... A1 ...... کلیپ و عکس ها را مشاهده کنید.
56پروژه کامل فرهنگی (سایت,نما,برش,پرسپکتیو,3بعدی.کد و عکس) .... A2 ...... کلیپ و عکس ها را مشاهده کنید.
57پروژه کامل خانه (پلان,نما,برش,پرسپکتیو,3بعدی.کد و عکس) .... A5 ...... کلیپ و عکس ها را مشاهده کنید.
58پروژه کامل خانه (پلان,نما,برش,پرسپکتیو,3بعدی.کد و عکس) .... A4 ...... کلیپ و عکس ها را مشاهده کنید.
59پروژه کامل خانه (پلان,نما,برش,پرسپکتیو,3بعدی.کد و عکس) .... A3 ...... کلیپ و عکس ها را مشاهده کنید.
60پروژه کامل خانه (پلان,نما,برش,پرسپکتیو,3بعدی.کد و عکس) .... A2 ...... کلیپ و عکس ها را مشاهده کنید.
61پروژه کامل خانه (پلان,نما,برش,پرسپکتیو,3بعدی.کد و عکس) .... A1 ...... کلیپ و عکس ها را مشاهده کنید.
62مجموعه فریم های زیبای 3بعدی مخصوص عکس های شما
63پروژه کامل آلاچیق (سایت,نما,برش,پرسپکتیو,3بعدی.کد و عکس) .... A2 ...... کلیپ و عکس ها را مشاهده کنید.
64پروژه کامل تجاری (سایت,پلان,نما,برش,پرسپکتیو,3بعدی.کد و عکس و رندر) .... A1 ...... کلیپ و عکس ها را مشاهده کنید.
65پروژه کامل ورزشی .... استادیوم المپیک (پلان,نما,برش,پرسپکتیو,3بعدی.کد و عکس) .... 2 .... کلیپ و عکس را مشاهده کنید.
66پروژه کامل فرهنگی (سایت,نما,برش,پرسپکتیو,3بعدی.کد و عکس) .... A1 ...... کلیپ و عکس ها را مشاهده کنید.
67پروژه کامل ویلا (پلان,نما,برش,پرسپکتیو,3بعدی.کد و عکس) .... B5 ...... کلیپ و عکس ها را مشاهده کنید.
68پروژه کامل ویلا (پلان,نما,برش,پرسپکتیو,3بعدی.کد و عکس) .... B4 ...... کلیپ ها و عکس ها را مشاهده کنید.
69دانلود نقشه ها ی اتوکدی به همراه تصاویر 3بعدی اسکچاپ طرح 1 ارشد(پارک)
70پروژه کامل ویلا (پلان,نما,برش,پرسپکتیو,3بعدی.کد و عکس) .... B3 ...... کلیپ ها و عکس ها را مشاهده کنید.
71پروژه کامل ورزشی (پلان,نما,برش,پرسپکتیو,3بعدی.کد و عکس) .... شماره 1 ...... کلیپ را مشاهده کنید.
72پروژه کامل ویلا (پلان,نما,برش,پرسپکتیو,3بعدی.کد و عکس) .... B2 ...... کلیپ را مشاهده کنید.
73شهرک 3بعدی 3
74پروژه کامل ویلا (سایت,پلان,نما,برش,پرسپکتیو,3بعدی.کد و عکس) .... B1
75پروژه کامل ویلا (سایت,پلان,نما,برش,پرسپکتیو,3بعدی.کد و عکس) .... A10
76پروژه کامل ویلا (سایت,پلان,نما,برش,پرسپکتیو,3بعدی.کد و عکس) .... A9
77پروژه کامل ویلا (سایت,پلان,نما,برش,پرسپکتیو,3بعدی.کد و عکس) .... A8
78 پروژه کامل ویلا (سایت,پلان,نما,برش,پرسپکتیو,3بعدی.کد و عکس) .... A7
79پروژه کامل ویلا (سایت,پلان,نما,برش,پرسپکتیو,3بعدی.کد و عکس) .... A7
80پروژه 3بعدی موزه بسیار زیبا.مخصوص دانشجویان عزیز
81شهرک 3بعدی 1
82پروژه 3بعدی موزه بسیار زیبا.
83 پروژه 3بعدی هتل بسیار زیبا.
84پروژه 3بعدی موزه
85فایل 3بعدی اسکچاپ ورزشی
86طرح معماری 3 ...... طرح فرهگسرا......شماره 16 ..... شامل فایل اتوکد,عکس,رندر,3بعدی اسکچاپ
87طرح استادیوم ورزشی.....27...(فایل اتوکد,عکس,3بعدی)...درخواستی کاربران
88پروژه کامل ویلا (سایت,پلان,نما,برش,پرسپکتیو,3بعدی.کد و عکس) .... A6
89پروژه کامل ویلا (سایت,پلان,نما,برش,پرسپکتیو,3بعدی.کد و عکس) .... A5
90پروژه کامل ویلا (سایت,پلان,نما,برش,پرسپکتیو,3بعدی.کد و عکس) .... A4
91پروژه کامل ویلا (سایت,پلان,نما,برش,پرسپکتیو,3بعدی.کد و عکس) .... A3
92پروژه کامل ویلا (سایت,پلان,نما,برش,پرسپکتیو,3بعدی.کد و عکس) .... A2
93پروژه کامل ویلا (سایت,پلان,نما,برش,پرسپکتیو,3بعدی.کد و عکس) .... A1
94آپارتمان 3بعدی
953بعدی نماهای کلاسیک (مجموعه 4) (سبک فرانسوی)


[ بازدید : ]
[ ] [ ] [ ]