دانلود پلان مسجد همراه با مقاطع و نماها و دیتیل های اجرائی


هنر طراحی و معماری مساجد در سرزمین ایران اسالمی ، سابقه ای بیش از 1200 سال دارد که نمونههای فاخر این مساجد در ایران و آسیای میانه زبانزد خاص و عام می باشد. چه ایرانیان فرهیخته، چه مسلمانان و چه مردم و محققین سایر کشورها، معماری اسالمی ایران ما را ستوده اند. بنابراین در برخی از زمینه های کمی و کیفی طراحی و ساخت مسجد می توان با استناد به شواهد مطلوب و ماندگار معماری مساجد فاخر و کهن که منطبق بر آموزه های اسالمی باشد، در جهت بکارگیری روشهای صحیح و طراحی مناسب برای دستیابی به الگوی اسالمی و ایرانی ...

filesell
برچسب ها: دانلود پلان مسجد همراه با مقاطع و نماها و دیتیل های اجرائی ,
[ بازدید : 52 ]
[ شنبه 13 آذر 1395 ] [ 0:32 ] [ cad ]