کتاب شهر های دیجیتال


کتاب شهر های دیجیتال با فرمت .pdf مطالعه‌ی این کتاب برای دانشجویان معماری و معماری داخلی توصیه می‌شود فناوری های دیجیتال در طراحی و تحلیل شهر ها چه تاثیری داشته اند؟ درپانزده سال گذشته تاثیر گسترده ای از تکنیک های کامپیوتری در معماری مشاهده شده است. از آن زمان که استفاده از بسته های از پیش تعیین شده و ابزار های طراحی کامپیوتری و مدل سازی پارامتریک در معماری رایج شد، نقش فناوری های دیجیتال نیز پررنگ تر گردید. اما آنها ...

filesell
برچسب ها: کتاب شهر های دیجیتال ,
[ بازدید : 13 ]
[ پنجشنبه 7 دی 1396 ] [ 22:07 ] [ cad ]